Kocsis Ferenc

AZ ÉLBÖLCSELET GYÖNGYSZEMEI

ensológia

Készült: 1996-2016 között.
(többször bővítve)

Az élbölcselet gyöngyszemei borítókép.


TARTALOM

"A decens okforrások magukban evidensek, együtt dekadensek, a hullámtereik konzekvensek, az időhurkaik konvergensek, a másolataik pedig divergensek."

Az élbölcselet gyöngyszemei egy olyan bölcs mondásokból álló tematikus összeállítás, ami a teremtésfilozófia fontosabb tárgyköreibe nyújt bepillantást. Főként a létfilozófia, időfizika, lélektan és egyes ezoterikus tanok ismereteinek megértéséhez hasznos, ajánlott olvasmányként és oktatási segédletként szolgálva a megvilágosodás ösvényén járó lelkek számára.

Az ismételten kibővített gyűjtemény immáron bő húsz év feljegyezett gondolatait tartalmazza. Több, mint kétezer mondást, amik egy részét magam alkottam meg, a többit különböző túlvilági szakszellemektől vagy éppen az Istentől hallottam. Közös jellemzőjük, hogy mindegyiknek több rétegű jelentése van, amik megértése hol egyszerű, hol viszont kellő szintű beavatottságot igényel a teremtésfilozófia rejtelmeibe. Éppen ezért érdemes adott időnként többször is elolvasni, hogy a mélyebb mondanivaló felfedje magát a gondolkodó elme előtt.

"A Teremtő parabolikus, az Isten anabolikus, a téridő hiperbolikus, az információ szimbolikus, az élet metabolikus, a lélek embolikus, az anyag pedig diabolikus." 


Megjegyzés: Ennek a műnek 2008-ban volt egy kis példányszámban kinyomtatott szamizdat kiadása (az előadásaimon lehetett megvenni), ami 539 mondattal kevesebbet tartalmaz a 2010-es változaténál.

A könyv megvásárolható az Adamo Books elektronikus könyváruház honlapján,
e-könyvként, PDF, EPUB, MOBI formátumban:
http://adamobooks.com/termek-Az-elbolcselet-gyongyszemei-Masodik-bovitett-kiadas-341.html
A mű terjedelme: A/5 lapon 114 oldal, ára: 450 Ft.


Vörös csík.


RÉSZLET

1. LÉTEZÉS ÉS LÉTFILOZÓFIA


- Egy létező már tudat.
- A létezőnek egy célja van: önvizsgálatot végezni.
- A létezést spontán műveld, hogy a művészet szintjére emelkedhess.
- Egy a forrás és minden létező az ő megnyilvánulása.
- Az egy magában van, a sok egymás számára létezik.
- Addig nyújtózkodj, amíg a létezésed ér.
- Minden lét boldogság.
- Aki létezik szenved, ami van, boldog.
- A létező legvégső célja a boldogság formáinak keresése.
- Aki eltűnik a létezők közül, az megboldogul.
- A mesét a lésemmi meséli, úgy ahogy megéli.
- A fénylény az a létező, aki szabadságon van.
- A fénylény egy lélektelen lény.
- Kimerült lételemnek kimúlt az ideje.
- Ami időben létezik, az ideiglenes.
- Az instabilitás teszi a létezést stabillá.
- Az önmagába zárt létezés szükségképpen egy semmirekellő.
- Az öröklét azzal ijesztgeti magát, hogy végesnek hiszi létét.
- Lényegemet tekintve tökéletes vagyok.
- A megnyilvánult: portré a megnyilvánulatlanról.
- A filozófia a kreatív gondolkodás tudománya.
- A kettősségek filozófiájára a megoldást az egység filozófiája jelenti.
- Ha a létezés problematikáját meg lehetne oldani, akkor élvezet volna elkárhozni és a világ szétesne.
- Minden ellentmondás látszólagos.
- Minden logika ellentmondásból indul és ellentmondásban ér véget.
- Minden dolog mögött önnön ellentéte rejlik.
- Minden dolog önmaga ellentétéről szól.
- Az egymással teljesen ellentétes dolgok ugyanolyan eredményre vezetnek.
- Világunk a mulandóság emlékműve.
- A mulandóság örökké tart.
- Az idő múlik, a veszteség örök.
- Minden félelmünk mögött az elmúlás félelme húzódik meg.
- Nem az a baj, hogy a világ mulandó hanem, hogy nem tudjuk szabályozni a dolgok elmúlását.
- A múlékony dolgokhoz ragaszkodni nehéz, az örök dolgokról lemondani nehéz.
- Sose attól félj, hogy valami bekövetkezik vagy elmúlik, inkább azon igyekezz, hogy kezelni tudd a kialakuló helyzeteket.
- Ami most van, az még soha nem volt és soha nem is lesz újra.
- A fogalomkör tágulása egyenesen arányos a dimenziók kitárulásával.
- A beszámíthatatlansági tényező a kapu minden rendszerben a külső környezet felé.
- Az univerzumban az információ mennyisége és differenciáltságának mértéke folyamatosan nő.
- A fejlődés a megismerés, a viszonyulás, a teremtés és a tökéletesedés irányaiba tart.
- Érzékelek, tehát vagyok.
- Az érzékelés állapotváltozás.
- A világ egy önmagára építkező rendszer.