ÍGY KÉSZÜLT A GONDOLATOK A VALÓSÁGRÓL

(Néhány szó a könyvrõl)


        1995 szeptemberében ültem le elõször, hogy papírra vessem mindazon gondolataimat, melyek azokban az években foglalkoztattak. Ezek többsége egyszerû filozófiai problémák körül forgott, melyek mindegyikét a hétköznapi életben tapasztalt nehézségek és akadályok hozták létre bennem. Voltak köztük olyanok, melyekre megtaláltam a választ és voltak, melyekre nem.
        Régóta szokásom jegyzetelni, ezért a fontosabb felismeréseimet és meglátásaimat apró cetlikre, füzetekbe és mappákba írogatom. Aztán elérkezett az ideje, hogy rendszerezzem õket, egy önmagamnak szánt iromány keretein belül. Csak munka közben döntöttem úgy, hogy disszertációvá bõvítem az egészet, és le fogom adni az Universum Universitason, ahol akkor már második éve tanultam kronofilozófiát.
        Egy mechanikus írógépen kopogva, és 5 oldalnyi kézzel rajzolt móricka ábrával kiegészítve készült el a 44 oldalas kézirat. Ez volt
a késõbb ensológia könyvnek elkeresztelt mûvem 0.9-es verziója.
        Vannak munkáim, amiket rengetegszer újra kell írnom, különbözõ okokból. A nyilvántartásomban ezek verziószámokat kapnak, az áttekinthetõség miatt. A rekordot természetesen a Gondolatok a valóságról tartja, melyet 1995-2001 között legalább 15-20 alkalommal írtam át az elejétõl a végéig. Ezek közül a legjelentõsebb változtatások, melyeket el kellett végeznem a következõk voltak.:

        1996. 1. verzió: Számítógépre vittem az anyagot, kibõvítve 54 oldalra, elõszót és bevezetést, utószót írva hozzá. 18 szkennelt kép
került bele. 2 elõadást tartottam belõle az Universum Universitas nyári táboraiban Tatán és Szabadkígyóson.

        1997. 5. verzió: Új fejezetekkel bõvítettem 66 oldalra, és úgy döntöttem, hogy Frank Winking (Pislogós Ferenc) álnéven fogom
publikálni, ha eljön az ideje. Akkor már évek óta Pislogós Ferinek hívtak a hátam mögött a barátaim és kollégáim a Szabadegyetemen.

        1998. 9. verzió: További bõvítések 78 oldalra és 22 új kép. Ez a változat fénymásolatként 90 példányban fogyott el az Universum
Universitason, mint jegyzet. Voltak akik dicsérték és voltak akik nem. Még ezen év õszén feltettem az internetre, s gyakorlatilag ezzel
indult a Frank Winking Irodalmi Honlapja.

        1999. 10. verzió: Jelentkezett rá egy merész vállalkozó, hogy kiadja a könyvet, ezért még egyszer újra írtam, 87 oldalra bõvítve.
Egyszerû rajzolóprogrammal 13 új kép készült hozzá. Aztán nem lett az egészbõl semmi, máig nem tudom miért.

        2000. 10.2 verzió: Színes képekkel kiegészítve frissítettem az anyagot az interneten, az olvasók korábbi visszajelzéseinek engedve.

        2001. 11. verzió: Ez a legutóbbi nagyjavítás. Két év alatt annyi új felismerésem volt, hogy ismét aktualizálnom kellett az egész könyvet. Most már 97 oldal és a képeken is módosításokat hajtottam végre.

        Hogy mi jöhet még ezután?
        Majd igyekszem megállni, hogy többet ne módosítgassak rajta, mert javításból is megárt a sok. Inkább írok egy egészen új könyvet...