IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA


Egy író számára fontos, hogy ismerje az idegen szavak jelentését és használni is tudja õket. Éppen ezért a magam számára az elmúlt években összegyûjtöttem több, mint 3100 különféle idegen szót, amire a munkám során szükségem volt vagy valószínûleg szükségem lesz a késõbbiekben.
Az alább letölthetõ zip fájl két állományt tartalmaz. A szidegen.rtf fájlban ABC rendben helyeztem el a szavakat, valamint a magyar jelentésüket. A sztemati.rtf -ben ugyanezek találhatók 17 témakörbe rendezve, szintén ABC rendben.

A témakörök:
1. Filozófia
2. Vallás
3. Matematika
4. Fizika
5. Kémia
6. Mûszaki és technikai
7. Csillagászat és ûrkutatás
8. Földrajz és meteorológia
9. Geológia és ásványtan
10. Építészet
11. Élettan
12. Orvoslás
13. Katonai
14. Jog és kereskedelem
15. Ruházat és divat
16. Történelem
17. Egyebek (foglalkozás, szinek, irodalom, zene, bizalmas, stb.)

A lexikográfiában szokásosnak számító rövidítéseket alkalmaztam a jelentéseknél, pl.: ang=angol, fr=francia, lat=latin, áll=állattan, él=élettan, fiz=fizika, orv=orvostudomány, vall=vallás, biz=bizalmas, stb.
Ez a szótár kiválóan alkalmas arra is, ha egy magyar szónak szeretnénk tudni az idegen változatát, mert a számítógéppel könnyû rákeresni bármely szövegre.

Letöltés:  idegensz.zip  mérete: 192585 bájt.

Vissza a honlap tartalomjegyzékébe