RÉGI HUN-MAGYAR SZAVAK SZÓTÁRA
Összegyűjtve irodalmi művekből

A, Á
abajgatni - izgatni, bujtogatni.
ágas - több ágú tető tartóoszlop.
ahitja - óhajtja.
ajzani - nyitni ablakot, szájat.
alítám - gondoltam.
ángy - idősebb asszonyrokon, a testvérbátyja felesége.
aszaly - csipkézett, rovátkolt szegély a köntös alján.
avas - avar.

B
bajmol - bajlódik.
bakacsin - fekete vászon, mellyel a ravatalt bevonták.
bálnahát - lapos, dombszerű kiemelkedés, domborulat az Alföldön.
békélle - békélik, engesztel.
berzent - berzenkedő, tollait felborzoló (madár).
billikom - pohár, csupor.
bitang - gazember.
bocskor - cipő.
bog, bogozni - csomó, kicsomózni, kioldani csomót.
bolygott - bolyongott.
boza - búza.
burján - gyomnövény, szőlő.

C
cifra - díszesen szép.
cudar - pocsék, rossz.

CS
csácsog - beszél össze-vissza, fecseg.
csalit, csalitos - bokros, bozótos terület.
csapinós - meredek (lejtő).
cserge - sátor.
csihés - mindenkinél alábbvaló ember.
csiholni - szikráztatni.
csikasz - kiéhezett, sovány.
csípeje - csípője.
csiszár - csiszoló.
csobolyó - folyadék tárolására szolgáló kulacs, hordó.
csoroszlya - ekére erősített, ásó alakú eszköz, mellyel barázdát lehet hasítani a szűz földbe.

D
délest - dél közepe.
dobaj - dobogás.
döfölni - döfni.
döngécsel - döngicsél (méh).

E, É
elalutt - elaludt.
emelinteni - emelni.
eresztvény - felvonó (híd).
esennen, esdőleg - esedezve.
estenden - este.

F
feddetni - megfedni.
feledség - feledés.
folyam elve - folyamon túl.
födözetlen- fedetlen, tető nélküli.
fölöző - szérű-eszköz, gabonacsépelő.
fringia - széles pengéjű régi díszkard.
furkózott - döngölt.
futosó - futkosó.
fuvalom - szélfúvás.

G
gádor - tornác, a ház előtti nyitott oldalú előtér.
garral - tömegével, özönével.
gilice - galamb.

GY
-

H
háborodék - haragudék, felbőszült.
hadak útja - Tejút az égen.
hajszás - szekérhúzó szarvasmarha.
hajszra - balra.
haótátul - régóta.
hara - ruha.
haragunni - haragudni.
hí - hív.
hó-gulya - hógolyó.
horgas-ín - térdhajlati ínszalag.
hörpint - iszik.

I, Í
igazándi - igazi, komoly, valódi.
ihol - ehelyt.
ihon - itthon.
ildomos - illő.
imett - itt.
imette - ébren.
iraló - gyógyírt használó.
irdatlan - irgalmatlan.
islóg - kerek kis fémlapokkal díszített öv.
itce, icce - 8 deciliter.
izen - üzen.
íziben - hamarjában.

J
jer - gyere.
joházni, juházni, juhádzani - szivedzik, szivedezik, enyhülni, engesztelődni.
jövel - jöjj.
juházik - megnyugszik, megjuhászodik.

K
kabala - kancaló.
kádár - bíró.
kaláris - gyöngy.
kám - kölesből erjesztett sörféle.
kámzsa - szerzetesi csuha.
kápa - a nyereg elöl és hátul felmagasodó része.
kapatja - idomítja.
karaj - ívelő vonal, sor.
karos rengő - kárpitozott szék.
kelevéz - dárdához hasonló fegyver.
kesely - kese színű, szürke.
készántag - készakarva.
készség - eszköz, szerszám, evőeszköz.
koboz - régi magyar gitár.
kolcsagos - kócsagtollas kalapot viselő.
korhely - semmirekellő.
körösleg - körös-körül.
körösztbálvány - keresztrúd (kapun).
kurgán - sírdomb, temetkezési helyként használt kunhalom.
kushad - lekuporodik, összehúzza magát.

L
lá-e - ládd-e.
lábol - vízen átkel lábon, pedálozva úszik.
lapály - lapos terület, mező.
laponyag - lapos, dombszerű magaslat az Alföldön.
legfelyül - legfelül.
legott - ott rögtön.
léha - henyélő, semmirekellő.
lepe - lepke.
lippen - lebben.
lobbot vet - kitüzesedik, kipirul (arc).
lustos - lucskos.

LY
lyány - lány.

M
magasb - magasabb.
marja - az állat hátán, a lapocka fölött kiálló rész.
martja - meredek partja tengernek, folyónak.
megapolni - megcsókolni.
meghurítani - leszidni.
megmásolni - megmásítani, megváltoztatni.
megural - uraként tisztel, elismer.
megvetkezett - megvetemedett, elferdült.
mente - elegáns útiruha felsőrész.
meny - az idősebb fivér számára az öccse felesége (nurus).
mersz - bátorság.
milljom - millió.
mokány - erős, izmos, délceg.
monddsza - mondjad.

N
-

NY
-

O, Ó
okossa - okosabbja.
olajütő - magvakból olajat kisajtoló eszköz.
olykinek, ollyik - némelyiknek, némely.
ollyas - olyan.
ormó - orom.
orozni - erővel elvenni, ellopni, zsákmányolni, rabolni.
óvást - óvatosan.

Ö, Ő
ödöng, ődöng - céltalanul járkál.
ölü-sívás - ölyv sivítás.
ösztörű - takarmányszállító eszköz.
ösztövér - magas, vékony.

P
pandal, padmaly - vízpartban vájt űr, beméllyedés.
pányva -lasszó állatok befogására.
paraszt - ruhán csupasz, puszta.
pártos - ellenségeskedést szító, az ellenség pártján lévő, áruló.
paszománt, paszomány - zsinór, ruhán.
pászta - sáv.
patvar - veszekedés, civakodás.
pécére szabni - pontosan kimérni.
pediglen - pedig.
pellempáty - női mellény derékon alul függő karéjai.
percenetig - percig.
perém - prém.
pej - tarka ló.
pelyva - csépeléskor a gabonaszemek nélküli összetöredezett kalász, illetve a magról lehámló hártya.
penna - toll, íróeszköz.
petrence - két rúdon egy ember által elhordott kis rakás takarmány.
pint - 1.6 liter (2 icce).
pitykézve - díszítve.
polyva - pelyva.
pór - paraszt.
porong - lapos, dombszerű magaslat az Alföldön.
pozdorja - len és kender hulladéka, faforgács.
pöhöly - pehely.
pönge - penge.
prüssz - prüszkölés.
pulya -gyermeki, tehetetlen, gyáva ember.

R
rendek - sorok.
repeső - repülő.
rézsút - ferdén.
rijjogva - víjjogva (mint a madár).
riogás - riadó fújása trombitával.

S
sáfár - kereskedő, gondnok.
sajog - ragyog.
sallangos - szíjakból font, rojtos dísszel ellátott.
sese-susa -hamisan suttogó?
sing - 60 centis mérőrúd.
síván - sivítván.
strázsa - őrszem, őrkatona.
süheder - siheder.
süvegelni - kalapot emelni (köszönni).

SZ
szakmány - teljesítmény szerint fizetett munka.
szálingani - szállni.
szarufa - tetőléctartó gerenda.
szelemen - a szarufákat alátámasztó vízszintes gerenda, keresztgerenda.
szérű - cséplés számára előkészített terület.
szerént - szerint
szín - termény tárolására szolgáló nyitott oldalú épület.
szittya - szkíta.
szödni - szedni.
szövétnek - fáklya.
szurdék - kuckó, sarok a szobában.
szutyongatni - ingerelni, piszkálni.

T
talján - olasz.
tárogató - hangszer.
távoldad - távolról.
távunnan - távolról.
tekenő - teknő, fakád.
tente - aludj.
tereh - teher.
tévelyítő - összezavaró.
toportyán - réti farkas.
top - lépés.
tors - gabonaszár csonkja, torzsa.
tovahímlik - tovarepül, tovaszáll.
tőn - tesz, tett, rakott.
törzsök - törzs.
tülk - marha szarvából készült fúvós hangszer, kürt.
tűsző - csatos öv.

TY
-

U, Ú
-

Ü, Ű
üdő - idős.
üdületlen - fáradtan, kimerülten, nem felüdülve.
ühmgetni - hümmögni.
ünő - nőstény szarvas.

V
válasz - felelet, választás.
vár-bakoló - faltörő kos.
vaskó - vasdarab.
vétesse - vegye.
világ-fa - Életfa.
vörhenyő, vörhenyes - vörös színű.
vün - vive, vinni.

Z
zimankó - hideg idő.
zugoly - zug, sarok szobában.

ZS
zsámoly - lábtartó székecske.
zsarát, zsarátnok - parázs.
zsenge - fiatal, éretlen.
zsombok - zsombék.
zsönge- zsenge, éretlen.
zsurlás - dörzsölődés.

Összeállítva: 2004.11.25.

Vissza a tartalomjegyzékbe