8.
A TÖKÉLETESEDÉS
 

"Nem lehetsz tökéletesen tisztában a tökéletlenségeiddel."

8.1. A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJAI

        A tökéletesedés a megismerés, a viszonyulás és a teremtés folyamatos fejlesztése a végtelenségig. Célja a megnyilvánulások finomságának, strukturáltságának javítása, módosítása, a változatosság megvalósítása a rendszer fennmaradása érdekében. Csak az maradhat fenn a világban, ami folyamatosan fejlõdik, alkalmazkodik a környezetéhez és egyben befolyásolni is képes azt önmaga érdekében.
        Amikor a finomságnak, a beigazulás éppen aktuális, adott felbontási szintjének vizsgálata eléri a teljességet, vagyis a tudás körbejár, egészet képez, akkor a felbontás növelhetõ, hogy ugyanazt sokkal részletesebben lehessen tovább vizsgálni. Ez az analízis következõ köre.
        A felbontás: relatív részletességû nagyítás, az érzékelt tartományon belüli legkisebb kivehetõ részlet nagyságának felel meg. (10. ábra.)

                                                                            A legkisebb kivehetõ részlet: N.
                                                                            A fókuszban lévõ beigazulási tartomány: T.
                                                                            A felbontás nagysága: F.   F=T/N.

        A felbontás csökkentésével vagy növelésével lehet beállítani a vizsgálandó terület léptékét. Ez hasonló a térképészetben alkalmazott módszerekhez. A beigazulási tartomány szûkítésével, kitágításával, ill. eltolásával az érzékelés frekvenciája megváltoztatható, vagyis ugyanazon felbontásban a valóság más tartományai is vizsgálhatók.
        A létezés lényegi természetének kutatása vezet el Istenhez, minden ok forrásához. A felszín, az okozat vizsgálata a teljes tudáskör megvalósítása után vezetheti el a megismerõt Istenhez, amennyiben befelé fordul, hogy megtalálja a válaszokat önmagában. Mert "azért vagy úton, hogy célba érj". Az utat, a lépcsõt mi építjük magunk elõtt, magunkból, magunknak. "Az út azért van, hogy lásd hová lépsz." A helyes irány kiválasztása az összes lehetõség végigpróbálgatása, megismerése után történhet csak. Kisértésbe kell esni, hibákat kell elkövetni, hogy utána tanulva belõlük a helyes útra léphessünk. A hibázás a létezési törvényekbõl eredõ esemény (lásd: a concupiscentiát a keresztény teológiában). Végtelen idõ és végtelen tudás által lehet csak teljesen kiküszöbölni.
        A fejlõdésünk sebessége pedig egyenesen arányos a fejlesztendõ szakterület nagyságával, szélességével. Szûk sávban gyorsabban lehet haladni, míg szélesebb sávban lassabban. Mindkét irányultságú fejlõdésre szükség van. Ez a specializálódás és a generalizálódás, a szûk és a széles látókör. (11.ábra.)

                                                           1. Harmónikus, arányos fejlõdés minden lehetséges irányba.
                                                           2. Szakirányú, specializálódott fejlõdés egyes témakörök felé.

        Ha kijártad a lélek iskoláját és önmagad mesterévé váltál, szabadon választhatsz, hogy vagy tovább tanulsz és dolgozol a felsõbb iskolákban vagy visszatérsz a Földre tanítani. Harmadik lehetõség a visszaolvadás a Teremtõbe, az identitásod és a szabad akaratod feladásával.
        Az értékrend a világkép függvénye és segít az eligazodásban. A helyes értékrend az amely szinkronban van az isteni törvényekkel. Ezt viszont neked kell megteremtened magadnak. "Csak annyira lehet tökéletes egy alkotásod, amennyire temagad tökéletes vagy."
        A tökéletlenség természetérõl tudnunk kell, hogy "boldogok a tökéletlenek, mert övék a fejlõdés lehetõsége." A jó megvalósításához elõbb meg kell ismerni a rosszat is. Önnön tökéletlenséged, kikezdhetõséged és rugalmatlanságod megismerésével és kijavításával tökéletesebbé, kikezdhetetlenebbé és rugalmasabbá válhatsz, relatíve természetesen, mert a folyamat a végtelenségig folytatható. Ezért aztán "nem lehetsz tökéletesen tisztában a tökéletlenségeiddel".
        Ahhoz, hogy az értékrended számára megvalósíthasd a jót, elõbb meg kell határoznod azt. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy próbálkozol a célod elérésével és közben figyeled a tetteid eredményét. Jelen esetben igyekszel megállapítani, mi tekinthetõ jónak. Ennek során természetesen a rosszat is meghatározod, kizárásos alapon. A végén, mikor már minden elképzelhetõ lehetõséget kipróbáltál, már el tudod dönteni, melyik a jó közülük. De ekkor már bírsz a rossz dolgok tapasztalatával is. Pl.: "A jó fehér mágus ismeri a fekete mágia minden trükkjét, de nem használja õket." Vagyis az elérendõ célokhoz az ellentéteiken keresztül vezet az út. Ez egy általános erejû törvény. Bármivé akarj is válni, ahhoz elõbb az összes egyéb változatot is végig kell próbálnod, meg kell tapasztalnod. Így mûködik a fejlõdés.

8.2. A PROBLÉMÁKRÓL

        "Minden létezõ megteremti a maga problémáit". Ennek többek között az is az oka, hogy a valóság értelmezése (beleértve az ebben a könyvben szereplõ elméletrendszert is) nem fedi tökéletesen a valóságot, hisz annak csak egy idealizált leképezése. A probléma a kulcs minden fejlõdõ, és ezért tökéletlen rendszerben a továbbjutáshoz. Állandó elfoglaltságot kínál az önmagába zárt létezõnek, mellyel lekötheti a figyelmét.
        A probléma megoldása a nézõpontok és a hozzáállás megváltoztatásával és az értelmi rendszerek, a szervezõ elvek kibõvítésével, módosításával érhetõ el, mivel egy problémát nem lehet azzal a gondolkodásmóddal megoldani, ami létrehozta azt. Pl.: "Amíg rajta állsz a deszkán, nem tudod felemelni." Önmagad kell átalakítanod az alkalmazkodás révén, ha a közted és a valós világ között fennálló különbségen és az ebbõl eredõ instabil állapoton változtatni akarsz.
        A problémák az értelmezésbõl, az idealizálásból fakadnak. (12. ábra.) Létük szükségszerû és természetüket tekintve valójában megoldhatatlanok. "Amely probléma viszont megoldhatatlan, az nem is igazi probléma!" Íme egy újabb érdekes paradoxon (még szerencse, hogy így van). A problémák azért nem oldhatók meg, mivel fiktívek, valójában csak általunk teremtett illuzórikus akadályok. Csak túllépni lehet rajtuk a nézõpont, a beigazulás és az értelmezési rendszereink megváltoztatásával. Felfoghatók a személyiségprogram tökéletlenségének, hibájának is.

                                                        1. A helytelen, rossz, törvénytelen, bûnös, sötét, stb. oldal.
                                                        2. A helyes, jó, törvényes, elfogadott, fényes, stb. oldal.
                                                        3. A létezési, természeti, isteni törvények határsávja.
                                                        4. A megállapodás szerinti közösségi törvények határsávja.

        A probléma, mint fal és akadály kettõs célt szolgál. Egyrészt a valóság analitikus tanulmányozásakor kívül rekeszti a zavaró tényezõket. A tudati fókusz kerete és a felejtés is ilyen fal lényegében. Másrészt a valóság szintetizálása, szintézise során a falba, akadályba ütközés serkentõleg hat ránk, arra késztetve bennünket, hogy gyõzzük le, jöjjünk rá, hogy mi csináltuk és mi módon lehet lebontani. A beigazulási tartomány kitágítása, eltolása (az ESP), az integrálódás az isteni huzalozási rendszerbe, az emlékezés önmagunkra, ez a falak lebontásának a folyamata (lásd: a platoni filozófiát: az ember nem megismeri a valóságot, hanem visszaemlékezik rá).
        Az Isten a megismerés érdekében szeparálja, elkülöníti egyes részeit a többitõl. Ezek az entitások, melyek személyiségtöredékeket bocsátanak (inkarnálnak) a valóság egyes tartományaiba. A töredékek önállóan tanulnak és fejlõdnek, majd az önmegvalósítás során fokozatosan lebontva maguk körül a falakat visszatérnek az egységbe. Az Isten így ébred öntudatára a saját teremtményeiben.
        A problémák problematikája magukból a létezési törvényekbõl következik. A probléma lényegében véve egy akadály, rendellenes terület az élet áramában. A tudati fókusz figyelmét szükségképpen vonja magára, mert ott megakad az energia, az információk, az élet áramlása. A tudatra a problémák serkentõleg hatnak, mert a megoldás elfoglaltságot, koncentrációt jelent, mely növeli a figyelmet. A problémák tehát mintegy "vonzzák" a tudatot és munkára serkentik azt.
        Komoly hátulütõje viszont ennek a szükségszerû jelenségnek a problémaorientált fókusz vezérlésû gondolkodás, és értelmi beállítódás, mikor a tudat problémától problémáig ugrál és közben átsiklik a sima, rendezett területek fölött és ezzel egyfajta örök elégedetlenségre, hibalátásra és egyben szenvedésre és boldogtalanságra ítéli önmagát. Mert amire gondolsz, azt erõsíted, teremted, strukturálod magadban és körülötted. Így egy idõ után az életed szüntelen harccá és küzdelemmé válhat a gondok mezején. A problémák problematikájára a megoldást tehát a harmónia orientált gondolkodás, a simán zajló események tudatos figyelése, a szándékolt elégedettség és megnyugvás, a lazítás és a kiegyensúlyozott lelki béke megvalósítása jelenti. Mert a mennyország lélekben jön el mindenki számára, azt magadnak kell megteremtened.
        A törekvés problematikája a döntés paradoxonjából fakad. A legfõbb kérdés, amit (a legtöbbször) felteszünk magunknak így hangzik.: Mi a jobb?
        Az elõttünk álló lehetõségek közül választani csak az értékrend alapján lehet, amely viszont a tapasztalatok, tehát a választások értelmezése során alakul ki bennünk. Például: A második sorban jó munkát végezni vagy az elsõ sorban kevésbé jó (gyengébb) munkát végezni? A tökéletesedés célja az elõbbre jutás. Ha viszont túlságosan elõre sietsz, nem tudod megállni a helyed és nagy valószínûséggel el fogsz bukni. Példa: A hivatali szamárlétra bedugulásának Parkinson törvénye, mely szerint egy testületben minden pozíciót olyan emberek töltenek be, akik az azzal járó munkakör elvégzésére már éppen alkalmatlanok.
        Ha viszont visszafogod az ambícióidat, óvatosságból nem használva ki a kedvezõ lehetõségeket az elõbbre jutáshoz, akkor a képességeidhez mérten alul teljesítessz, ami nem jelent kihívást a számodra és ezért a fejlõdésed sem segíti elõ. A megoldás, az arany középút megtalálása a törekvés és a visszafogottság között nehéz feladat és nagyfokú önismeretet igényel az embertõl.
        Lényegében tehát mindig azt kell eldöntenünk, hogy önzõek, önközpontúak legyünk, vagy inkább mások érdekeit vegyük-e figyelembe a választásunknál.

8.3. ÖNZÉS ÉS ÖNZETLENSÉG

8.3.1. A NEGATÍV HATÁSOK
 

        "A harc létfontosságú."


        Az egymáshoz való viszonyulásunk során elkerülhetetlenül összeütközésbe kerülünk más entitásokkal, miközben reagálunk a környezetünkbõl bennünket érõ hatásokra. Ez a konfliktus, melynek lényege mindig az akaratunk és vágyaink megvalósulásának útjában álló akadályok, problémák megoldása, áttörése, lebontása vagy megkerülése. A személyes világunkban zajló események uralása vezet a (dominancia) harchoz, amennyiben egy másik szubjektív én világával metszetet képez a mi világunk.
        Az csak a legritkább esetben szokott megtörténni, hogy két akarat teljesen meg tud egyezni mindenben, ami a közös világhalmazra vonatkozik. Általában a nézõpontok szubjektív különbözõsége és az eltérõ információtartalom miatt szükségessé válik az alá-fölé rendeltségi viszony kialakítása, a konszenzus, a kompromisszum. Szélsõséges esetben a megegyezésre való képtelenség vezet a halmaz elemeinek uralásáért vívott harchoz, ami fajtársak között agresszió formájában nyilvánul meg.
        Elkerülhetetlen, hogy közben a harcoló felek világa megsérülhet, deformálódhat, illetve veszteségeket kénytelenek elszenvedni. Mivel a személyes én számára a legfontosabb dolog önmaga konzisztenciájának fenntartása, mindig olyan döntéseket fog hozni a konfliktus során, melyek a számára legjobb irányba mozgatják majd az eseményeket. Ez az önzés, mely tulajdonság nélkülözhetetlen a tudatos élõlények fennmaradása szempontjából.
        Az önzõ éntudat az értékrendjében fontosnak meghatározott dolgok megteremtése, megszerzése, uralása és fenntartása érdekében gyakorlatilag mindenre hajlandó, vagyis ragaszkodik a személyes világának szubjektíve lényeges elemeihez. Ezen elemek elvesztése, hiánya, megváltozása vagy pusztulása esetén olyan belsõ konfliktusok keletkeznek a rendszerében, melyek a teremtmény konzisztenciáját, egyensúlyát veszélyeztetik. Ezek az én számára a negatív hatások. Az ellenük való belsõ és külsõ harc tehát szó szerint létfontosságú (életbevágó) az adott élõlény számára.
        A negatív hatások megjelenése nagyon sokféle lehet, de általában az alábbi jól behatárolható csoportokba sorolhatók.:

1. FÉLELEM: valami elvesztésétõl, megváltozásától, ismeretlen eseményektõl és azok lehetséges rossz kihatásaitól.

2. SZORONGÁS: az aktuális helyzet uralhatatlansága, átláthatatlansága és az ismeretlen tényezõk potenciálisan veszélyes volta miatt.

3. GÖRCSÖLÉS: a felmerülõ nehézségekkel szembeni elszánt, konok válaszreakció, mely az akarat megerõsítésére és a kitartó, "csak azért is" cselekvésre ösztönöz.

4. INDULATOSSÁG: a türelmetlenség és a kedvezõtlen változások miatt fellépõ feszültségek levezetése különféle reakciókkal, az események felgyorsítása vagy megváltoztatása érdekében.

5. HARAG: negatív reakció, ahol az értelem dominál és jut kifejezésre a cselekvésben.

6. DÜH: negatív reakció, ahol az érzelem dominál és jut kifejezésre a cselekvésben.

7. GYÛLÖLET: a negatív reakciók csúcsa, amikor a tartósan fennálló, az én világát sértõ hatás megszüntetése, elpusztítása érdekében az értelmi és az érzelmi világ összehangolt támadást indít a kedvezõ irányú változások kierõszakolása érdekében.

8. KEGYETLENSÉG: a megideologizált gyûlölet, mikor az értelem oly mértékben eltorzul, hogy helyesebbnek ítéli meg a kíméletlen, pusztító harcot, mint az általa másoknak (és magának) okozott negatív hatásokat, vagyis lényegében felmenti magát önmaga elõtt. Erre mondjuk, hogy "a cél szentesíti az eszközt".

8.3.2. AZ ÉRZÉKETLENSÉG
 

        "Minden szentnek maga felé hajlik a keze."


        Az én, az ego alapvetõen önzõ viselkedésû. Minden ösztönös és értelmes tudati halmaz önközpontú és szubjektív, s magát tekinti a személyes világában origónak, mértéknek. Egoista, mert nem is lehet másmilyen. Az önfenntartás általában a legfontosabb és legalapvetõbb törvény a számunkra, mely késztetés eredete a létezõ rekurzív önfelismerési folyamatára vezethetõ vissza.
        Mivel a minden létezõben mi, a szubjektív részhalmazok (teremtmények) elkülönülünk a többi éntõl, nem érezzük egynek magunkat velük. Szeparációnk oka a személyes világunk konzisztenciájának megõrzése, az elzárkózás a világunkat lebontó hatások, információk elöl.
        Ebbõl viszont az következik, hogy hajlamosak vagyunk beleesni abba az illúzióba, hogy a többi tudati halmazt (legyen az intelligens vagy a számunkra nem intelligensnek tartott) ugyanúgy kezeljük, mint az élettelen tárgyakat. A tárgyakat a gondolkodásunkban alapvetõen birtokolható és uralható perifériáknak tekintjük, melyek a személyes világunkban igen jelentõs helyet foglalnak el, s amelyekre a fontosságukkal arányban igyekszünk a hatalmunkat kiterjeszteni.
        Az én szempontjából a többi én, amely a közös világhalmazban mozog és tevékenykedik, lényegében egy kategóriába tartozik a tárgyakkal, a növényekkel és az állatokkal. Akkor is, ha kifelé, a tanult és elfogadott megállapodások, szokások és gátlások szerint úgy csinál, mintha ez nem lenne igaz (pl.: együttérzést mutat). Ez lényegében a kollektív hazugság, a képmutatás, amely a közösséget irányító és összetartó megállapodások (aktuális törvények) kinyilvánítási formája. Úgy viselkedem, ahogy elvárjátok tõlem, függetlenül az igazságtól.
        A konfliktusoknál (tetteknél) azonban egybõl kiderül az igazság, mikor dönteni kell és cselekedni. Ha nagy baj van, mindenki elsõsorban a saját irháját (önmagát és a személyes világának legfontosabb elemeit) igyekszik menteni, és minden mást feláldoz, elkülönít magától (pl.: részvétlenséget mutat).
        Mindezen viselkedés oka az, hogy az én alapvetõen csak önmagáról tud. Csak önmagát érzékeli, a belsõ személyes világában lévõ dolgokat, vagyis biztos tudása csupán a saját érzéseirõl, gondolatairól van. A külsõ személyes világában található dolgokkal kapcsolatban kevesebb tudása és érzése van, így ezek kevésbé befolyásolják a reakcióit.
        Nem érzem mások érzéseit, nem látom, észlelem a gondolataikat és nem az õ szubjektív nézõpontjukból szemlélem a világot. Képes vagyok együtt érezni velük, találgatni a gondolataikat (ide tartozik a telepátia is) és a helyükbe képzelni magam, de ettõl még nem leszek egy és azonos velük. Õrzöm a saját (információs) integritásomat, melyet a szabad akaratom gyakorlása érdekében létfontosságúnak tartok. Az anyagi világban élõ, önzõ emberi társadalmakban legalábbis úgy tapasztaljuk, hogy ez a normálisan elterjedt viselkedés.
        Aki képes azonosulni másokkal, átélni az érzéseiket és látni a gondolataikat, emlékeiket, az a számunkra parafenoménnek (mágus, próféta, stb.) minõsül és egyben gyanúsnak, hisz bármikor veszélyeztetheti a személyes világunkat (intim és titkos lelki szféránkat) a betörésével (pl.: gondolatolvasással, tudati manipulációval). Az ilyen paranormális megnyilvánulásokat (csodákat) éppen ezért igyekszünk kiirtani, eltávolítani a személyes világunkból (a csodatévõvel együtt), nehogy lebontsák a konzisztens hazugságainkat, amelyekbõl és amelyekre építjük a szubjektív teremtésünket.
        Ha én, mint szubjektív ego a környezõ világot egy logikus rendszerbe levetítem magamnak, hogy kezelhetõvé tegyem értelemmel, akkor annak az alábbi következményei lesznek a világképemre és a döntéseimre nézve.:

1. Önmagam számára én vagyok az egyetlen állandó és biztos pont. Körülöttem minden és mindenki változik, jön és megy.

2. A személyes világom fenntartása és a számomra kedvezõ módon való befolyásolása, uralása csak nekem fontos, tehát alapvetõen csak magamra számíthatok a feladatok megoldása és a problémák elhárítása esetén.

3. El vagyok zárva, különülve mások érzéseitõl és gondolataitól (nagy mértékben, de nem teljesen!). Vagyis csupán következtethetek a más egókban zajló ilyen folyamatokra a látható reakcióikból. Õk valószínûleg ugyanígy tesznek. A feladatot nehezíti, hogy mindannyian a közösségi törvények betartása (és a saját önzõ céljaink) érdekében meghamisítjuk a reakcióinkat, vagyis hamis (megtévesztõ) képet mutatunk egymás felé (ez a kollektív valósághamisítás).

4. Ha egy konfliktus során a másik én gyõz, ami a számomra negatív hatású esemény, azt érzékelem és szenvedést, fájdalmat, veszteséget okoz nekem. Ez pedig rossz dolog.

5. Ha egy konfliktus során én gyõzök, ami a másik én számára negatív hatású esemény, azt én nem érzékelem, csupán következtethetek rá, hogy az õneki szenvedést, fájdalmat, veszteséget okoz. Szükség esetén teljesen vagy nagy mértékben elszeparálhatom magam a másik én szenvedésétõl, vagyis figyelmen kívül hagyhatom, mint zavaró tényezõt. Ez pedig nekem jó dolog.

        Mindezen szubjektív alapigazságokból kiindulva bánunk ezután egyformán tárggyal, növénnyel, állattal és emberrel, méghozzá önközpontú, önzõ módon. Ezt természetesen nagyon sokféleképpen meg lehet valósítani: durván, finoman, közvetlenül, közvetetten, áttételesen, trükkösen, alattomosan, stb. A kreatív értelem nagyon fantáziadús tud lenni, ha a saját alapvetõ érdekeinek megvalósításáról van szó.

8.3.3. A KÖZÖSSÉG
 

        "Minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel."


        A társadalmi szabályok és viselkedési normák, az emberben kialakított gátlások pontosan ezt igyekeznek kontrollálni és a közösség számára kedvezõ keretek közé szorítani. Emberi jogoknak nevezzük általában õket, és a megsértésüket azon egyszerû, önzõ indokból igyekszünk szankcionálni, megakadályozni, nehogy felborítsák az egyensúlyt és szétbomlasszák a közösségünket (a személyes világunkkal együtt).
        A demokráciának nevezett társadalmi képzõdményt pontosan azon felismerés hozta létre, hogy a diktatúrákban és önkényuralmi rendszerekben alkalmazott önzés sokak számára jelent negatív tapasztalatot, a kényszerû alárendeltség miatt. Bármely rendszer mûködtetéséhez vezetés, irányítás, döntés kell, ahhoz pedig hierarchia, melynek csúcsán a rendszer eredõ akaratának képviselõje és megvalósítója áll. A vezetõ pedig, mint mindenki más, önzõ. Szabályozni kell tehát a mûködését, megosztani a hatásköröket és egyensúlyba hozni a különbözõ irányultságú társadalmi erõket. A gyakorlatban persze a rendszer ingadozni fog az optimális állapot körül, a reakcióidõ késedelme és a zavaró tényezõk hatásai miatt, amiért a vezetõ lesz a felelõs, függetlenül attól, hogy tehetett volna bármit is a nehézségek megszüntetéséért vagy sem.
        S ez már a felelõsség témaköre, ami a számonkérés alóli kibújást eredményezi, szintén önzõ okokból. Senki sem szereti ugyanis, ha mások önzõ módon elítélik õt olyasmiért, amit szubjektíve helyesnek tartott vagy ami ellen képtelen volt bármit is tenni, hisz az uralom mindig korlátozott és számos folyton változó tényezõtõl függõ.
        Ezért érezzük azt, hogy a politikusaink állandóan hazudnak, holott mi kényszerítjük õket erre. Azt választjuk meg, aki a legtöbb elvárásunknak megfelel, sokat ígér és az önzõ érdekeink eléréséhez szükséges dolgokkal csábít minket. Amiket persze képtelenség aztán megvalósítani, a fizikai korlátok és a rendszerbe épített gátló és fékezõ elemek miatt. Így egy idõ után új hazudozót választunk vezetõnek, és reménykedünk tovább, de mindig hiába. Ez a demokrácia csõdje, melybe az emberi önzés hajszolja bele a közösséget.
        Az egyszemélyi hatalmon alapuló társadalmakban (királyság, diktatúra) a vezetõ nincs annyira kiszolgáltatva az alatvalóinak, s ezért van ideje cselekedni hosszabb távon, és megszokni, megtanulni a hatalom gyakorlásának fontos, apró nüanszait. Nem kell folyton hazudnia és a népszerûségi indexre, meg a mögötte álló lobbikra figyelnie. Néha még az igazságot is kimondhatja, ha rosszul mennek a dolgok. Mivel nem függ a feje fölött Damoklész kardjaként a felelõsségre vonás réme (tény, hogy ezt a diktátorok szinte mindig megússzák!), bátrabban és dinamikusabban dönthet és utasíthat, élhet a (nagyobb) hatalmával.
        Ha a vezetõ kellõen képzett és jóindulatú a népe iránt, sokat tehet érte azzal, hogy felülbírálja a pillanatnyi önzõ érdekeket a hosszú távú elõnyökért cserébe. Ha pedig a hatalom önzõ módon az utódaira (gyerekére) száll át késõbb, méginkább törekedni fog arra, hogy egy nagy és erõs, jól mûködõ rendszert hagyjon hátra örökségül.
        A történelem persze mindettõl függetlenül azt mutatja, hogy minden társadalmi rendszernek vannak elõnyei és hátrányai, melyek a különbözõ nehézségek leküzdése során világosan megmutatkoznak. Az egyetlen biztos tény, amit az ókortól napjainkig tapasztalunk az, hogy idõvel minden rendszert megront, dekadenssé és beteggé tesz az önzés és szûklátókörûség, valamint a tudatlanság. Nem volt még olyan kultúra a Földön, amely ne hanyatlott volna le idõvel, s ahol a pusztulásban ne játszott volna alapvetõen fontos szerepet a személyes emberi önzés.

8.3.4. AZ ÖNZETLENSÉG
 

"Az önzetlenség és az alázat olyan súlyos teher, hogy
csak egy nagy és erõs ego képes azt elhordozni."


        Az önzetlenséget az idõk kezdete óta gyakorlatilag minden közösségben nagyra értékelik és becsülik az emberek. Azon kevés személyes tulajdonság közé tartozik, amelyet örök érvényûnek és mindenkor fontosnak tartunk, s az önzetlenül cselekvõ (gyakran önfeláldozó) ember követendõ példakép a számunkra. Az életünk során mindannyian számtalan alkalommal cselekszünk önzetlenül, szubjektív megítélés szerint kisebb-nagyobb mértékben. A szülõ a gyerekével szemben, az életmentõ a bajbajutottért, a katona a hazájáért, a szerelmes a szerelméért, stb. De mi az önzetlenség az én számára?
        A szubjektív önzés egyik speciális esete az, amikor a személyes világomban tevékenykedõ másik szubjektív énnel, rajtam kívül lévõ személlyel kapcsolatban hozok olyan döntést (és cselekszem), amely éppen egybeesik az illetõ ego értékrendjével, de nem feltétlenül az én értékrendemmel. Teszek a másikért valamit, ami a számomra nehézségekkel, veszteséggel, esetleg fájdalommal (pusztulással) jár. Ez az önzetlenség, az önzés látszólagos ellenpólusa, kivetítése, kihelyezése az origómon kívülre. Ilyenkor az értékrendemet úgy változtatom meg, hogy a fontossági sorrendben elõbbre kerül a másik énért végzett cselekedet, mint az önmagamért végzett, vagyis önfeláldozó vagyok.
        Ennek végrehajtásához az értelemnek felül kell bírálnia a szubjektív önzésbõl fakadó értékrendet és irányultságot egy magasabb és fontosabb cél fölébe helyezésével. Ez az áldozathozatal, önmagam alá rendelése valaki másnak (alázatosság). Mivel többnyire veszteséggel és rám nézve negatív hatásokkal jár a megvalósítása, gyengíti az egómat.
        Ebbõl következik, hogy minél nagyobb az áldozat, annál fontosabbnak kell lennie a kitûzött, önzetlen célnak, amivel ellensúlyozhatom az önzésembõl fakadó önvédelmi, önfenntartó késztetéseimet. Egy nagy, erõs és jól mûködõ ego éppen ezért jobban el tudja viselni a veszteségeket, illetve pótolni õket a késõbbiekben az önzetlen (hõsies) cselekedet után. Nem véletlenül hívjuk a hõsöket nagy embereknek!
        Mindebbõl tehát az következik, hogy az önzés és az önzetlenség arányos egymással, mert a kettõ lényegében egy és ugyanaz a jelenség. Minél önzõbb, erõsebb egójú valaki, annál nagyobb önzetlenségre képes, ha szubjektíve úgy látja helyesnek. Az önzetlenséget ugyanis nem lehet kívülrõl rákényszeríteni az emberekre, de még csak elvárni sem lehet a másiktól, viszonzásképpen sem. Ha tehát önzetlenséget várok valakitõl viszonzásul az önzetlenségemért, az már nem önzetlenség a részemrõl, hanem üzlet, kompromisszum.
        Felmerül akkor a kérdés, hogy miért tartjuk annyira helyesnek és jónak az önzetlenséget, ha egyszer az szubjektíve egyértelmûen rossz és hátrányos dolog a számunkra?
        Minél inkább elzárkózom, elkülönülök a környezetemtõl, annál erõsebbé válik bennem a késztetés, hogy megnyíljak mások felé, kapcsolatba lépjek, egyesüljek velük. A létezõ teremtmények alapvetõ tulajdonsága, hogy a számukra kellemetlen, negatív dolgoktól igyekeznek elzárkózni, a kellemesekhez pedig közeledni. Az önzetlenségemmel a mások iránti szeretetemet fejezem ki, a vonzódásomat a többi énhez. A számomra szubjektíve kellemesnek és pozitívnak értékelt dolgokhoz, személyekhez való közeledésem a velük való harmónikus egység megvalósítására irányul, amely erõsít engem (a szubjektív ént).
        Az egység harmónikus állapotában is lényegében az önzés szándéka nyilvánul meg, akár az elkülönültségében. A teljesség egységében, a minden létezõben, vagyis a csúcson már csak egy Én van, s egy akarat, egy önzõ szándék. Mivel nincs más rajtam, az Istenen (a legfelsõbb Énen) kívül. Itt viszont paradox módon, mivel csak Én vagyok, az Egy, az önzésnek gyakorlatilag nincs értelme, hisz eltûnik az ellentétpárja is, az önzetlenség, amivel meghatározható lenne. A kétféle viselkedés, irányultság egybe olvad és kioltja egymást.
        A sokaságban, a létezõn belüli látszólagos elkülönültségben viszont a sok szabad akarat az, amely megszüli a konfliktusokat, a szubjektíve önzõnek és önzetlennek látszó cselekedeteket, a háborúkat és a szenvedést (lásd: A teremtés mellékhatásainál).
        Tény, hogy együtt erõsebbek vagyunk másokkal szemben, s ezen felismerésbõl fakad a falkaösztön, a csordaszellem és a csoportba tömörülés jelensége. Viszont ez veszélyekkel jár, mert ilyenkor meg kell nyílnunk a közösségünk tagjai felé. A megnyílás pedig a sebezhetõség lehetõségét vonja maga után.
        Törvényszerûen következik mindebbõl, hogy a hozzám közel állók tudnak nekem a legtöbbet ártani, abban az esetben, ha megváltozik valamiért az akaratuk irányultsága, és összeütközésbe kerülnek velem. Márpedig a teremtésben mindig minden folyamatosan változik, módosul, átalakul. Így nekem folyton résen kell lennem, ha ki akarom védeni a hozzám közel álló személyek felöl érkezõ kedvezõtlen hatásokat. Aki ma szövetséges, az holnap ellenséges a számomra.
        Mivel állandóan a bizalom és a bizalmatlanság között kénytelen ingadozni a másokhoz való viszonyulásom, ez a jelenség alaposan igénybe veszi az értelmemet. Folyamatosan fel kell dolgoznom magamban az új fejleményeket, a belsõ konzisztenciám megõrzése érdekében. Terveznem kell, mérlegelnem, taktikáznom és kockáztatnom a személyes világom fenntartása érdekében. És közben mindig nyerek valamit és mindig elveszítek valamit.

8.3.5. KONKLÚZIÓK
 

        "Egy mindenki ellen, mindenki egy ellen."


        A szubjektív én végülis a saját alapvetõ, önzõ (és egyben önzetlenségre törekvõ) természetébõl kifolyólag örök harcban, konfliktusban áll az egész környezõ világával. Minden más én szabad akaratával, amellyel kapcsolatba és összeütközésbe kerül a létezése során. Csupán idõben széthúzva, eltolva jelenik meg ez a harc, aktuálisan mindig azzal, akivel éppen ütközik az akaratom, szándékom, valamely érdekem. Régi bölcsesség, hogy a világban "mindenki harcol mindenki ellen".
        De milyen további következményekkel jár ez az állandó küzdelem? Összességében azt tapasztaljuk, hogy hosszú távon mindegyikünk többször veszít, mint nyer ebben az állandó hadakozásban. Ez egyszerûen belátható és kiszámolható. Mert amit elveszítünk a személyes világunkból, azt végleg elveszítjük, s így egyre nõ a szubjektív veszteségeink száma, amit sosem ellensúlyozhatnak teljesen, csupán helyettesíthetnek az újonnan megszerzett dolgaink. Az akarásból fakadó erõk eredõje tehát többször mutat az önzésünk ellenében, mint vele egy irányba. Ez pedig szenvedéshez vezet.
        A tapasztalatlan lelkek, akik újonnan kerülnek ebbe a rendszerbe, a megfigyelés és az események elemzése révén igyekeznek megérteni és eltanulni az idõsebb, tapasztaltabb, sikeresebb, dörzsöltebb egóktól, hogy lehet gyõzni, megnyerni egy konfliktust. Vagyis mely cselekvések vezetnek sikerhez és boldogsághoz. Mindig a cselekedeteket utánozzák. Elsõsorban a tettekre figyelnek, nem a szavakra és szóbeli tanításokra, mert hamar észreveszik a hazugságokat, a különbségeket a szó és a tett között. Látják, hogy a szó elszáll, a tett viszont megmarad. Hamisan szólni könnyû, de a cselekedet mindig árulkodik az igazságról! Mi következik ebbõl?
        A bölcsek és vezetõk (próféták, politikusok, tudósok, stb.) azért szónokolnak folyton a békérõl, szelídségrõl, erkölcsrõl, erõszakmentességrõl, jóságról és megbocsátásról, mert lényegében nem akarják másokkal megosztani a tudásukat a harc fortélyairól. A jól felfogott, saját önzõ érdekeik miatt inkább a jóra buzdítanak, minthogy tudást, s kardot adjanak mások kezébe. Még akkor is, ha a másik éppen egy barát. Hisz aki ma barát, az holnap ellenség lehet és nem lenne jó éppen egy általam kiképzett, erõssé tett ellenféllel küzdenem a céljaimért.
        Aki tehát a tudása révén hatalomra tesz szert, annak eme elõny megõrzése érdekében elemi (önzõ) kötelessége, hogy másokat tudatlanságban tartson és így megakadályozza õket, hogy szintén hatalomhoz jussanak. Így azok nem képesek hatékonyan ellene fordulni, konkurálni vele. Ez a kõkemény igazság az elkülönültség illúziójában, és mindez az önzésbõl fakad. A sokaság világában mindent magamért teszek (tégy úgy a másikkal, hogy az neked legyen jó, ne õneki). Errõl szólnak az anyagi világ hazugságai és dezinformációi.
        Az egység világában pedig ennek az ellenkezõje érvényes, ahol az Egy önmagáért segíti önmaga egyik részével a másik részét. Az egységben mindent magamért teszek (tégy úgy a másikkal, ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek). Errõl szólnak a spirituális tanítások igazságai és információi.
        A tapasztalatlan, kezdõ lelkek által alkalmazott leggyakoribb stratégia az, hogy mindig igyekeznek az erõsebb mellé állni, hogy oltalmat kapjanak és tanuljanak tõle. Vazallusnak (alárendeltnek) lenni viszont nem tökéletes megoldás, mert a védõm bármikor meggondolhatja magát egy konfliktus közben. Hisz õ egy másik én és másik szabad akarat. Ha úgy ítéli helyesnek, akkor elárul, cserben hagy engem, és már végem is van. Az általam birtokolt, uralt tárgyakra ugyanez a törvény érvényes. Ha megbízom bennük, igencsak rosszul fog esni, amennyiben cserben hagynak. Mert ami elromolhat, az el is romlik. Sõt, amirõl azt hisszük, hogy nem romolhat el, az is elromlik (Murphy törvényei). Mivel a teremtésben nincsenek teljességgel kizárható lehetõségek, vagyis bármikor bármi megeshet velünk. Ezért aztán az életet és annak (negatív és pozitív) következményeit egyszerûen nem lehet megúszni és maradéktalanul kikerülni.
        A fentiekbõl levonható végsõ konklúziók tehát a következõk.:

1. A harc a sokaság, az elkülönültség világában elkerülhetetlen és egyben létfontosságú.

2. Bárki a szövetségesemmé vagy az ellenségemmé válhat a körülmények változása folytán.

3. Senkiben és semmiben sem szabad feltételek nélkül megbízni, vagyis állandóan ébernek és gyanakvónak kell lennem az egészségem és a fennmaradásom érdekében. Ez a hosszú élet és a siker titka.

4. Senki és semmi sem védhet meg engem helyettem, csak én magamat.

5. Senki és semmi sem képviselheti igazán az én érdekeimet helyettem a világban.

6. Az önzésem gondoskodik az énem fennmaradásáról és kiteljesedésérõl, a boldogságom érdekében.

7. Az önzésem visz bele azokba a konfliktusokba, amelyek pusztítóan hatnak rám (megbontják a konzisztenciámat), vagyis szenvedést okoz nekem.

8. Az önzésem tesz önzetlenné engem, s késztet az elkülönülésre és az egységre is.

9. A szubjektív önzés tartja fenn a teremtést és pusztítja el azt.

10. Az ego önzése az, amely minden szenvedést és boldogságot okoz, és amely éppen ezért arra készteti a teremtésben részt vevõ lelkeket, hogy az útjuk végén visszaolvadjanak az egység állapotába, a nirvánába. Mert Istenbõl lettünk, s Istenné leszünk.

        A kör ezzel bezárult.

8.4. A BESZÁMÍTHATATLANSÁGI TÉNYEZÕ

        Beszámíthatatlan tényezõnek tekinthetõ minden olyan hatás, melyet nem veszünk figyelembe egy cselekedet megtervezése és végrehajtása során. (13. ábra.) A szerencse és szerencsétlenség fogalmának megjelenése az értelmezésben ezen tényezõk létének a felismerésén alapul.

                                                        1. A tervezõ által a célrendszerre gyakorolt erõhatás.
                                                        2. Az ismert és beszámított tényezõk eredõ iránya.
                                                        3. A tervezett elmozdulás várható iránya.
                                                        4. Az ismeretlen tényezõk eredõ iránya.
                                                        5. A tényleges elmozdulás, mely az összes erõhatások eredõje.

        A megismerésben, a viszonyulásban, a teremtésben és a tökéletesedésben, vagyis mindenben döntõ szerepet játszik. Minden véletlen ennek köszönhetõ. Ugyanakkor, bizonyos szempontból nézve véletlenek egyáltalán nincsenek is (bár bekövetkezésük megengedhetõ, nem tiltott a mindenségben), mivel az isteni Logosz képes figyelembe venni szinte minden lehetséges tényezõt az események kiszámításánál. Így tudja érvényre juttatni az isteni tervet.
        Ezen entitásra szabottan szubjektív tényezõk mûködése által képes az Isten irányítani a teremtett világot. Az eleve elrendelt dolgok ennek köszönhetõen valósulnak meg, bár a szabad akarat mûködése és a bizonytalansági tényezõk befolyásolhatják a végeredményt.
        Az eseményeket befolyásoló rengeteg tényezõ a végtelen változatosság alapja, mely lehetetlenné teszi a tökéletes ismétlõdést. Az univerzum, mint rendszer egészére nézve tehát minden konstelláció csak egyszer realizálódhat, az ismétlõdések már csak részleges azonosságot, hasonlóságot mutatnak az eredetivel.
        Már csak ezért sincs objektív valóság és nem lehet abszolúte tökéletesen megismételhetõ kisérleteket sem végezni. A beszámíthatatlansági tényezõ következménye az is, hogy a folyamatos teremtés folyamatos megújulást jelent. "Ami most van, az még soha nem volt és soha nem is lesz újra."

8.5. A FEJLÕDÉS KÖVETKEZMÉNYEI

8.5.1. A FENNTARTHATATLAN FEJLÕDÉS ELVE

        A teremtésben nincsenek korlátlanul egyirányú, ellentétpár nélküli folyamatok, vég nélküli fejlõdés és kiterjedés például, mert nincs akció reakció nélkül. Adott mértékû fejlõdést, kiterjedést ugyanakkora hanyatlásnak, összehúzódásnak kell szükségszerûen és elkerülhetetlenül követnie. Mindez az önmagába zárt létezés ciklikusságának a következménye. Ami elkezdõdött, az véget is ér egyszer, mert minden kezdet magában hordozza a véget. Ami megszületett, annak elõbb-utóbb el is kell pusztulnia, mivel az univerzumban a jelenlegi tapasztalataink szerint nincsenek egyirányú folyamatok (olyanok, amelyeknek az ellentéte megvalósíthatatlan).
        A kettõsség, a dualitás, a kétirányúság a teremtés alapja, mely a létezés hullámtermészetének köszönhetõ. Hegyre völgynek kell következnie. Minden fejlõdõ, kiáradó rendszer visszatér egyszer önnön okába. Ez a körkörösség látszólag értelmetlennek tûnik, hisz sehová sem vezet csak önmagához, de mégis van célja és értelme, mert a létezés a változatosságra, az újra törekszik. Minden kör, bár ugyanolyan, mint a többi, mégis valamiben különbözik a többitõl. Egyedi és megismételhetetlen, éppen ezért értékes tapasztalatokat hordozó a számunkra. Ez az Isten csodája.
        Az emberiség jelenleg egy zsákutcában halad. Élõhelyét lerombolva, önmagát pusztítva rövidesen meg fog torpanni a látszólagos fejlõdésben és a társadalom, a civilizáció szét fog esni. Ennek oka nem egyszerûen a környezetszennyezés és az állandó háborúskodás, a belsõ konfliktusok, mert ezek csak tünetei a betegségnek. Az igazi ok a szellemi sötétség, a tudatlanság és részvétlenség, a társadalom gondolatvírusokkal való elfertõzõdöttsége.
        A jelenlegi civilizáció véleményünk szerint alapjaiban épül hibás tudásra, értékrendre és gondolkodásra, és mivel a rendszer önmagát lebontani nem képes (és nem is akarja) sem reformokkal, sem forradalmakkal, ezért konzerválja a hibáit és gigantikus méretûre növeszti õket. Amíg még megteheti.
        A "beteg" a saját rendszertehetetlensége miatt a jelenlegi stádiumában már gyógyíthatatlannak tûnik a rendelkezésünkre álló eszközökkel, a szenvedése csak meghosszabbítható. A bolygónk állapotának változásait modellezõ és elõrejelzõ kutatások (lásd: Római Klub) világosan kirajzolják egy közelgõ globális katasztrófa reális lehetõségét. Úgy tûnik, el kell pusztulnia ennek a világnak, hogy a hamvaiból fõnixként születhessen újjá egy jobb, tisztább világ. Ez, és mégsem ez.

8.5.2. A LEMEREVEDÉS

        Nemcsak a közösséget, hanem az egyént is fenyegeti a túlzott stabilitás veszélye. Ez rugalmatlansággal jár, az alkalmazkodást irányító személyiségprogramok lemerevedésével.
        Az öregkori tudati betokozódás már a gyermekkorban elkezdõdik bizonyos szempontból a kondicionálásos tanulás hatására. Mindenkinek szüksége van megfelelõ rituálékra és beavatási szertartásokra, melyek segítségével beilleszkedhet a közösség által számára kijelölt szerepkörébe. Ez viszont hosszabb távon megakadályozza, hogy másmilyen legyen, mint amilyenné a környezete formálta az egyént. A kialakuló megszokások tehát rögzítik, megkötik a személyiségét, lemerevítve azt.
        A folyamat eddigi ismereteink szerint hosszabb távon megállíthatatlan, viszont késleltethetõ a felnõttkor végéig, az öregkor elejéig. A személyiség fejlõdése a megfelelõen változatos külsõ ingerek és a belsõ hajtóerõ, az instabilitás hiányában kifullad ilyenkor, a rendszer pedig elöregszik és fokozatosan mûködésképtelenné válik. Ezért célszerû a következõ reinkarnációban új személyiséget építeni és nem a régit vinni tovább a maga hibáival. Az újjászületéssel együtt járó feltudati törlés és maga a felejtés is tehát elõsegít(het)i a rugalmasság megõrzését.
        A személyiség lecserélése egy életen belül is megtörténhet, a külsõ élmények vagy belsõ indíttatás hatására. A rendszer frissessége így akár a halál után, a szellemi világban is megõrizhetõ és fejleszthetõ. Ez a folyamatos újjászületés.
        A gyerekek személyiségét, tetteit kevés törvény, szabály, program irányítja, ezért tûnik kaotikusnak a viselkedésük. Az öregemberek pedig rigolyásnak és konzervatívnak látszanak, mert lemerevedtek a sok törvénytõl és megszokástól, mely megszabja és korlátok közé szorítja az életüket. A cél a középarányos programozás volna a rendezettség és a rugalmasság megõrzése miatt. Ez a fajta szellemi liberalizmus és önállóságra, folyamatos megújulásra nevelés azonban rövid úton lebontaná a jelenleg fennálló civilizáció szerkezetét, ezért a megvalósítása társadalmi szinten jelenleg megoldhatatlannak tûnik.
        Azt látjuk, hogy a Földön sok a bûn és kisértés, a hibalehetõség, ezért a személyiség rendszerek többsége, megfelelõ felkészítés híján nem tud immunizálódni velük szemben. Az emberek többsége hamar lemerevedik, vagyis fejlõdésre képtelenné válik. Sokan ezért halnak meg, távoznak el a fizikai síkról, mert nem tudnak már fejlõdni, csak kínlódnak a béna, problémás személyiségükkel. A számukra nem jó itt tartózkodni sokáig.
        Amint a szellem elvégezte kijelölt feladatait a Földön, igyekszik eltávozni. Elsõsorban csak a tanulás (tapasztalatszerzés) miatt vagyunk itt. A fejlettebb bolygókon (máshol az univerzumban), ahol jobbak a körülmények, tovább fejlõdhetnek az emberek (vagy egyéb lények) és ezért korban is hosszabb ideig élhetnek.

8.5.3. A LENDÍTÕERÕ

        "Egy a mozgató erõ, csak különfélék az irányultságai." Ugyanaz az erõ, mely egy adott témába, helyzetbe való belemerülésre késztet, lendít majd tovább késõbb az úton, segítve a fejlõdésed, rugalmasan tovább sodorva a figyelmedet a változás tengerén (lásd: a concursust a keresztény teológiában). Ennek kitûnõ példája: a ragaszkodás és az eloldódás, melyek az elindulás és megtorpanás legfõbb okai az ember életében.

8.5.4. A MINÕSÉGI UGRÁS

        A fejlõdés, a problémamegoldás terén végbemenõ mennyiségi fejlõdés létrehozza azt a kritikus információtömeget, mely a kreatív elme számára lehetõvé teszi a problémamegoldás során használt módszerek minõségi javítását, a tovább lépést. Egy szemléletes példa: Beteg vagy, ezért megtanulod gyógyítani magad. Aztán egy idõ után már elegendõ tudásod lesz ahhoz, hogy megelõzd a problémát és már eleve meg sem betegszel. Ez a megelõzés minõségi ugrásnak tekinthetõ a gyógyításhoz, mint problémakezeléshez képest.

8.5.5. A TERHELÉS MÉRTÉKE

        Minden rendszer adott mértékû terhelést képes elviselni önmaga tartós deformációja vagy lebomlása nélkül. Ez a rugalmasság. Ugyanakkor minden rendszer törekszik az õt érõ terhelések csökkentésére, vagyis kényelemszeretõ. A kényelemszeretet viszont csökkenti a rugalmasságot.
        Egy hétköznapi példa: Ha egy ember ötven kilót bír maximum fölemelni, de hosszú ideig sosem emel harminc kilónál többet, akkor a testének terhelhetõsége lecsökken, és egy idõ után már képtelen lesz harminc kilónál többet fölemelni. Ha viszont megváltoznak a külsõ körülményei, és mégis ennél többet kell emelnie, akkor fokozatos aklimatizálódással, a súlyemelés gyakorlásával visszanyerheti eredeti teherbíró képességét. A környezeti terhelésekhez való alkalmazkodás tehát minden rendszer fennmaradásában döntõ szerepet játszik és ezért a legfontosabb hajtóereje a fejlõdésnek és mércéje az életképességnek.

8.5.6. A MEGPRÓBÁLTATÁSOK ÉRTELME

        A megpróbáltatások az élet szükségszerû velejárói, a létezési törvényekbõl következnek. Értelmet adnak az életnek, mert így a létezõknek van mivel foglalkozniuk. A megpróbáltatás vizsga, tanítás, beavatás valamibe. Fontos tapasztalás, a személyiséget csiszoló erõ. A megpróbáltatásokba a belsõ nyughatatlansága viszi bele az entitást. Az, hogy nem tudjuk elfogadni avalóságot olyannak, amilyen. Ezért kutatjuk és vizsgáljuk, igyekszünk megérteni a világot. A lényeg a tapasztalatok általi fejlõdés, melyekhez csak a nehézségek által juthatunk el.
        A mindannyiunkban jelen lévõ kényelemigény kijátszása a vágyak által történik. Vágysz a célra, ezért vállalod a megpróbáltatásokat, amik az igazán lényegesek a számodra. A cél ebbõl a szempontból illúzió is lehet, hisz a lényeg magában a haladásban van!

8.5.7. RENDSZERGYORSULÁS

        Minél kifinomultabbá, bonyolultabbá válik egy rendszer, annál érzékenyebben, specifikusabban képes reagálni az õt érõ hatásokra. Ez hajtóerõként nyilvánul meg, mely a fejlõdést irányítja és felgyorsítja. Ahogy a fejlõdõ rendszerek önirányításának hatékonysága növekszik, úgy gyorsulnak a fejlõdésükben.
        A variabilitás (változékonyság) a teremtésben nyilvánul meg, melynek lényege a tudás, az információ szaporítása, teremtése a tudatban. Az információ mennyiségi és minõségi növekedése robbanásszerûen tart a végtelenségig, ugyanakkor a differenciálódás (elkülönülés) során megjelenik a konvergencia (összetartás, itt: egymáshoz való közeledés) is, az adatok halmazba rendezése, mely a csúcsát akkor éri el, mikor a végtelen információt végtelenül bonyolult részhalmazokba rendezetten egyetlen teljes, abszolút rendszerbe, halmazba integrálja (összevonja). Így születik meg az Isten, aki a teremtményeinek a teremtményévé válik ezáltal.

8.5.8. AZ ESEMÉNYRITMUS

        Az életben minden változásnak, folyamatnak van egy bizonyos sebessége. Célszerû betartani ezeket a sebességi korlátokat, mert "mindennek meg van a maga ideje". Példa: A lustaság az, mikor fékezni igyekszel a ritmust. Ekkor az események kényszerítenek, elõre taszítanak. A türelmetlenség az, mikor gyorsítanád, siettetnéd a ritmust. Ekkor az események fékeznek, visszatartanak. Az ilyen beavatkozásokkal azonban csak megnehezítjük a dolgunkat, mert magunk ellen teszünk vele. Ne a valóságot akard hát magadhoz igazítani, hanem magadat igazítsd a valósághoz.

8.6. A PARADOXONOK HATÁSA AZ ELMÉRE

        A paradoxon olyan látszólagos ellentmondás, ahol a különbözõ ítéletek, értelmezések nem ugyanabban a vonatkoztatási rendszerben zárják ki egymást. Az egész létesülés paradoxonokra épül (lásd: még a zen buddhizmust).
        A megoldhatatlan vagy annak látszó probléma, feszültség töprengésre készteti az elmét. Különféle megoldásokat kell végigpróbálnod, mire rátalálsz a megfelelõre. Ez növeli a tapasztalataidat és tudattágító hatással van rád. A többféle lehetséges megoldás megismerése és végig próbálgatása a differenciáltságnak, a lényeg finomodásának kedvez. "Minél finomabb a lényeged, annál magasabb a rezgésszinted."
        Ebbõl következik, hogy ha gyorsan megtalálnánk a helyes választ, az az egyetlen megoldás szûkítõ, sablonizáló hatással lenne a lehetõségek megismerésére nézve. Az elme hajlamos rá, hogy egyszerûsítsen, a kérdésre megtalált válasz után abbahagyja a további kutatást. Az Isten és az élet, a dolgok lényege viszont azért örök téma, mert paradox, megfejthetetlen, (irracionális elemeket is tartalmazó) és ezért mindig találni benne kutatni valót, új válaszokat a régi kérdésekre, és új kérdéseket is. Ez ad dinamikát a fejlõdésnek.
        Ha valamit meg akarsz csinálni és végig gondolod a lehetõségeidet elõfordul, hogy az jön be, amit kihagytál. Célszerû tehát mindent végiggondolni és elvetni a hibás variációkat, megtartani a jót. Viszont amire gondolsz azt erõsíted, tehát az valósul meg a legnagyobb valószínûséggel a számodra. Ügyelj hát rá, hogy a szükségesnél nagyobb mértékben ne foglalkozz a rossz megoldásokkal, mert akkor azok fognak megvalósulni. "Ne fesd a hibás megoldást a falra, mert megjelenik!"

8.7. A KIKEZDHETETLENSÉG

        A kikezdhetetlenség az entitás arra való képessége, mellyel hatékonyan megvédheti magát a számára kellemetlen élményektõl, támadásoktól. Ez a fajta önvédelem, tudati sebezhetetlenség a valóság éber látásának, a törvények ismeretének, a rejtõzésnek, és az entitás számára aktuálisan elérhetõ eszközök és felhasználható képességek tudatos alkalmazásának, valamint a hatalomgyakorlásnak, az alkalmazkodásnak és a befolyásolásnak köszönhetõ.
        A másokkal való kapcsolatban levés során elkerülhetetlen a szándékok és akaratok ütközése, és ebbõl következõen a konfliktusok létrejötte. Ütéseket kapunk másoktól és a körülményektõl, és szükségképpen mi is kárt okozunk és problémát jelentünk másoknak. Ezek az élet pofonjai.
        A szelídségre nevelt, béketûrõ lelkületû emberek fõként csak állják vagy kikerülni igyekeznek az ütéseket, tehát fõként elnyelik a feléjük irányuló impulzusokat. Harc esetén általában a menekülést vagy a passzív védekezést választják, elkerülvén az agresszió, az aktív válaszadás alkalmazását. Ez a fajta viselkedés (az inzultus eltûrése) belsõ feszültségeket okoz a lélekben a szellemnek, melyeket késõbb valahogyan le kell reagálnia a kiegyenlítõdés érdekében. Mivel nincs akció reakció nélkül, az indulatokat valahogyan tovább kell adnia. Ez lehet a visszaütés, az ellentámadásba lendülés vagy az impulzus továbbadása valaki másnak, többnyire egy alárendeltnek, akivel szemben domináns helyzetben van a sértett. "Az agresszív ember abban különbözik a szelídektõl, hogy nemcsak állja a pofonokat, de adja is."
        Ha magadba folytod az indulatot, mindegy milyen okból kifolyólag, azzal mindenképpen és elsõsorban magadnak okozol kárt. Amit nem adsz ugyanis tovább, azt megtartod magadnak! Azon erõ, indulat, melyet nem adsz ki magadból, belülrõl fog téged rombolni és gyengíteni, tehát harcolnod kell ellene, vagyis önmagad ellen, mivel benned van! Ez az autoagresszió.
        Az elfolytás az impulzusok szándékos kizárása a feltudatból és az árnyékos oldalra, a tudatalattiba való számûzése csak eltolja a problémát egy másik síkra, de nem oldja meg. Sok lelki betegség, személyiségtorzulás származik ebbõl, mely hosszabb távon akár komoly testi betegségként is megnyilvánulhat az illetõ számára. Az elfolytás többnyire persze kevésbé feltûnõ módon ütközik ki a felszínen.
        Ha lélekben nem izgulod ki magad, a tested fog izgulni helyetted. Ez azért kellemetlen, mert általában a legrosszabbkor tör ki rajtad, amikor a leginkább szükséged lenne a nyugalomra és az összpontosításra. A fellépõ "gátszakadás" során a test kitombolja az elfolytott erõket és ezáltal igyekszik megtisztulni. Ilyen például a lámpaláz, az izomgörcs, a remegés, az izzadás, stb.      Szélsõséges esetben az elfolytás, mint egyoldalú ingerlése, kínzása a személyiségnek reakció átforduláshoz vezethet. A belsõ feszültség ilyenkor robbanásszerûen tör elõ az árnyékból, elsöpörve maga elõtt minden akadályt, immáron megfékezhetetlenül. Ez akár "démonivá" is átfordíthatja az ember személyiségét, ha igen sok levezetetlen erõ halmozódik föl benne és nem tudja már tovább kordában tartani õket. Ez a fajta kitörés sok esetben újabb problémákat von maga után. A társadalom az ilyen kiborulásokat, a "tombolást" egyáltalán nem tolerálja, sõt kifejezetten igyekszik megakadályozni a rend és a fegyelem érdekében, és ezzel hozzájárul a belsõ feszültség növekedéséhez.
        A vendetta effektus bosszúállás a sérelemért. "Szemet szemért, fogat fogért." A kiegyenlítõdésre törekvés következménye a karmikus lánc kialakulása, mely egymáshoz köti a lelkeket. A bosszúvágy ragaszkodás, kötõdés a bosszú célpontjához. A megbocsájtás az egyetlen, ami feloldhatja ezt a köteléket és kiszabadíthat a konfliktusból.
        A közösség, a társadalom különbözõ okokból, fõként az akaratok ütközése és a beszámíthatatlan tényezõk miatt egy idõ után elkerülhetetlenül telítõdik indulatokkal, melyek ide-oda pattognak az emberek közti eseménytérben. Ez analóg a források közti emanációs kölcsönhatással. Mindenki igyekszik "tovább adni a labdát" vagy elnyelni, amibe aztán belerokkan, mert megsérül a lelke (az egója). Mikor a lelkeket egymáshoz láncoló karma miatt bedugul a rendszer, mert mindenki leragadt a fejlõdésében és nem tud már tovább lépni a bûn iskolájából a felhalmozódott káros visszahatások láncolata miatt, az Isten, a Fenntartó, aki felel a rendszerért, és aki beindította és mûködteti azt, leszületik ide és magára veszi a "labdákat", a csoport összes negatív karmáját. A közösség fekete bárányaként minden indulatot elnyel, magába szív, megtisztítva ezáltal a lelkeket.
        Drasztikus esetben ebbe bele is halhat, például agyonkínozzák, keresztre feszítik, stb. A rendszer megtisztításával megadja a lehetõséget az arra alkalmasaknak a tovább jutásra, a felsõbb iskolák felé. Ez az amnesztia, a bûnöktõl való megváltás lényege, mely a véleményünk szerint nem egyszeri és örökre szóló esemény (ahogy a keresztény egyházak tanítják), hanem rendszeresen ismétlõdõ rítus, mivel a lélekiskola szükségszerûen, rendszeresen leragad, lemerevedik a mûködése során és ezért folyamatos tisztítást és újraindítást igényel. Az újraindítás történhet víz vagy tûzözönök által is, ekkor a bolygó egész felszínét letakarítják a Fenntartók, majd újra betelepítik, benépesítik a folytatáshoz (lásd: a Noé bárkája mítoszt). Az egyes teremtési korszakokat mindig tûzözönök választják el egymástól. A rendelkezésünkre álló információk szerint jelenleg a Föld hatodik teremtési ciklusának vége felé járunk.
        Ha igyekszel követni Jézus Krisztus példáját és megbocsátassz az ellened vétkezõknek, neked kell elnyelned és feldolgoznod a kapott indulati energiát. Az agresszív ember tovább adja a haragját (mert az könnyebb), fõleg a nála gyengébbeknek, a neki kiszolgáltatottaknak és a szelídeknek, hisz azok nem tudnak visszaütni. Ez a zsarnokság és a hatalommal való visszaélés alapja. A krisztusi elv alkalmazása a mennyországban természetes dolog, de a Földön önfeláldozással, komoly gondokkal jár. Ez a kereszt felvállalása. "Szelídnek lenni áldozat."
Ha a Megváltó nem tudná valahogyan feldolgozni magában az "ütéseket", amit kapott a teremtményeitõl, akkor vagy ki kellene adnia valahogy magából, pl. bosszút állni rajtuk, de akkor semmit sem ért az egész, vagy visszafolytani és akkor mazochistaként csak magát kínozná, bántaná ezzel.
        Ezt a szerepet tehát csak egy kikezdhetetlen nagymester, egy avatár, vagyis az Isten képes eljátszani. Õ az, aki a paradicsomi állapottal kezdõdõ teremtési ciklusok során lehozza ide a bûnöket, kisértések formájában, megfertõzni a rendszert a tanulás és a kiképzés érdekében. A ciklus törvény ismeretében feltételezzük, hogy a Fenntartó a megváltás során magára vett indulatokat a következõ teremtési cikluskor (a teremtmények paradicsomból való kiûzetése során) visszatáplálja, és így hosszú távon ismét egyensúlyba kerül a rendszer. Mivel azonban az iskolarendszerben folyamatos a lelkek migrációja, vándorlása a magasabb évfolyamok, a felsõbb, fejlettebb és kifinomultabb iskolák felé, ezért a következõ teremtési ciklus alkalmával már a tanulók új, még ártatlan, kezdõ évfolyamára hagyományozódnak át ilyenformán a bûnök (lásd: az apák bûneiért a fiúknak kell szenvedniük).
        Az elnyelt indulatok feldolgozásának módjai a következõk lehetnek.: Magas szintû, kifinomult és tiszta tudattal, szeretettel fölébe emelkedni a konfliktusnak és megbocsátani, ahogy az elefántot sem zavarja, ha rá szállnak legyek. Ez az értékrend megfelelõ módosításával, a helyzet átértelmezésével és a megfelelõ integrálással valósítható meg. A másik lehetõség az indulatok biztonságos körülmények között történõ lereagálása, kiélése. Ilyen például az üvöltés terápia vagy a dühöngés, a harci sportok gyakorlása, ill. az álomszinten végzett probléma megoldás. Legújabb lehetõségként pedig a közeli jövõben megvalósulhat a VV (virtuális valóság) szimulátorban történõ feszültséglevezetés alkalmazása is.
        További javaslatok a szelídségre törekvõ embereknek: a megelõzés és a kikerülés gyakorlása. Az ellenünk irányuló támadások jelentõs része megfelelõ viszonyulás által elkerülhetõ, megelõzhetõ. A személyiség megerõsítése (lásd: a barack és tojás lelkû ember hasonlatát korábban) és kikezdhetetlenné tétele természetesen nem valósítható meg maradéktalanul és tökéletesen, mégis törekednünk kell rá, a saját érdekünkben.
        Kiegészítés: A gyerek véleményünk szerint azért "rossz", mert a rákényszerített magatartásból eredõ feszültségeket igyekszik ott kiélni, ahol kibújhat a szülõk és a tanárok ellenõrzése alól. Ez a fiatalkori duhajság, tombolás, késõbb a bûnözés, erõszak, önpusztítás, lelki sérülések, gátlások, továbbá a különbözõ szenvedélyek, és társadalmi szinten az anarchia, forradalom, háborúk stb. oka, ha nem tudja megfelelõen lereagálni a problémáit az ember, ill. a közösség.

8.8. MAGYARÁZNI VAGY ÉLNI
 

        "Aki tudja az igazságot, Éli az, nem pedig magyarázza."


        Az élet az örök jelenben egy folyamatos tapasztalat lerakódás és rétegzõdés. A kutatás az ok, a magyarázat, az igazság után, vagyis a múlt megfigyelése megváltoztatja a róla alkotott korábbi elképzeléseinket, vagyis összekavarhatja bennünk az emlékrétegeket. Ez többnyire fájdalmat okoz a tudatnak, mert a felhánytorgatás zavarossá teszi a múltat és sebfeltépõ hatása (is) van. Ugyanakkor sokszor van szükség az emlékek felidézésére, mert általa megoldhatjuk a jelenben felmerülõ azon problémáinkat, melyek gyökerei általában a múltba nyúlnak vissza.
        Mi a jobb tehát? Vizsgálni és magyarázni az életet vagy egyszerûen csak élni? Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, egyértelmû, általánosítható válasz nem adható rá.
        Az egyik lehetséges megoldás például: Az örök jelenben élni, önnön létezésed közepében. A kutatás olyan út építése magam elõtt, melyre ráléphetek. Csakhogy nem jutok el rajta önmagamon kívül lényegében sehová, akkor meg minek kutatni? A tudás megteszi a nagy kört és visszatér a kiindulási pontra. Ez a tudáskör, melyet bejárva rájössz arra, hogy a tudás nem tudás, és hogy a lényeg a kör közepén van. A felszíni kutatást be lehet fejezni. A kérdéseidre megkaptad a válaszokat, mégsem jutottál közelebb a lényeghez, hisz csak keringtél körülötte. Ekkor térsz vissza a középpontba, az Istenhez.
        Ez a legvégsõ cél elérése. Ugyanakkor pedig "legvégsõ cél nincsen", mert minden cél egy új út kezdete is egyben a végtelen létezésben.
        A megnyilvánuló létezés filozófiája tele van ilyen paradoxonokkal. A kétségek és ellentmondások (lásd: a szkepticizmust) megismerésén keresztül vezet az utunk az egység bizonyosságához, önmagunkhoz. Mikor megértjük azt, hogy az univerzumban "semmire sem létezik végleges megoldás" és, hogy "nagy igazság az, aminek az ellenkezõje is nagy igazságnak tekinthetõ".

8.9. A MESTER TERMÉSZETÉRÕL
 

        "Mindenki csak önmagának lehet a mestere."


        Mester az, akit annak tartanak mások. A mester csak azoknak lehet a tanítója, akik elfogadják õt mesterüknek, és akiket õ is elfogad tanítványainak. Tehát a "tanítvány teszi a mestert". A mesterré válás a fejlõdés lényege és célja, ez az önmegvalósítás, az önirányítás minél magasabb szintû gyakorlása.
        A mester az a személy, aki kijárta a lélek iskoláját és eloldódott az anyagi világ kötõerõitõl. Élõ kapcsolatban áll Istennel (megvilágosodott) és ismeri a hozzá vezetõ utat, az egyhegyûség állapotát (lásd: teozófia, antropozófia, buddhizmus).
        Ha lelkileg fejlõdni akarsz, keresned kell egy lelki tanítómestert. Elõbb azonban fel kell készülnöd az õ fogadására. A mester csak azok számára válik láthatóvá, akik készek a belõle áradó fény és tudás, szeretet és bölcsesség befogadására, és csak annyit nyilvánít ki mindezekbõl, amennyit képes az illetõ befogadni. "Amint a tanítvány kész, a mester megjelenik" és pontosan azt fogja mondani, amire szükséged van. Légy éber, mert nem tudhatod mikor fog megjelenni a tanítód. A gondviselés tenni fog róla, hogy felismerd õt, bármilyen legyen is a külsõ megjelenésében. Figyelj a szavaira, mert általuk juthatsz elõrébb a fejlõdésedben.
        Sokan elõítélettel viseltetnek a lelki tanítók iránt és ezt vetítik rá a mesterre. Valamilyennek akarják õt látni. Ez súlyos hiba, mert így biztosan csalódni fognak benne. Ne azt nézd, hogy miért nem jó az amit a mester mond vagy csinál, hanem hogy miért jó. Gyakori hiba az elvárás is vele szemben, ill. annak az elutasítása, amit õ adni akar nekünk. A mesterek többsége a tapasztalataink szerint azért nem olyan, amilyennek látni szeretnénk, azaz furcsa, mert az uralt szeszéllyel rejti magát.
        Az uralt szeszély: a változatosságra törekvõ szellem tervszerû színészi tevékenysége. Viselkedésirányítás a személyiségtípusok árnyalt használatával. Szerepjáték melyet önmaga és környezete szórakoztatására végez az entitás. Az uralt szeszély a mester kedvtelése, az ego irányítása, mely ugyanakkor eszköz is, amivel tanítja a környezetében lévõket.
        Az egót, a feltudatot a szellem, a Belsõ Én teremti meg, hogy általa tevékenykedhessen az anyagi világban. Az entitás igyekszik az egót maximálisan fölfejleszteni, kifinomítani, rugalmassá tenni, hogy az önirányítás mértékét növelhesse a személyiség segítségével. Mikor mesterré lesz a lélek, mint szükségtelen eszközt, leveti az ego köntösét. Ez a felszabadulás.
        A fizikai síkon a mesternek is szüksége van egóra, mert enélkül életképtelen lenne. (Természetesen az Istennek is van egója, hisz Õ találta ki, teremtette meg azt!) A különbség közte és a feltételekhez kötött lelkek között csupán annyi, hogy Õt nem korlátozza az ego és nem uralkodik rajta, hanem segíti és engedelmeskedik neki. A mester célirányosan fejleszti és használja az egóját, mint valami eszközt, amikor pedig nincs rá szüksége, kikapcsolja és az én nélküliség, a buddha állapotába lép be.
        A buddha tulajdonságai: éntudat, akarat, ego, gondolat, személyiség és illúziók nélküli. Éber, szemlélõdõ, jelenlévõ, egy a valósággal, sodródik az eseményekkel, megvalósítja az isteni tervet.
        Nem a mesterhez vonzódsz, hanem a benne lakozó, rajta keresztül megnyilvánuló Istenhez. A mester torzítás nélküli tükörképe Istennek, amikor a buddha állapotában van. Ha fölveszi az egóját, õ is eltorzul valamelyest, hisz identitását tekintve elkülönül a minden létezõtõl. A mesternek tehát csak annyi a dolga, hogy az Istent minél torzítatlanabbul engedje átáradni magán, megnyilvánulni rajta keresztül. Ez az önmegvalósítás igazi célja.
        A mester az õt érõ ingerületeket képes a lehetõ legjobban lereagálni (lásd: a kikezdhetetlenséget). Ha megdobják kõvel, õ kenyeret dob vissza. Ez a láncreakció megszakításának, a karmikus tükrözõdés elnyelésének és egyben a felszabadulásnak a módja.
        Példa: A különbözõ színû anyagok fényelnyelése. A fehér színû anyag többet ver vissza a ráesõ fénybõl és ezért az kevésbé hat rá. A fekete kevesebbet ver vissza, mert elnyeli a fényt és ezért az jobban hat rá, felmelegíti. A valóság a két véglet között ingadozik, és a helyes arányt kell eltalálni minden pillanatban, ez az önirányítás. Tökéletesen fekete és fehér színû tárgy természetesen nincs. A kölcsönhatások egy adott rendszerben a kiegyenlítõdésre törekszenek, ennek következménye a rendezettség, mely az élet alapja. A kölcsönhatások a szellem és környezete között, ill. a szellemen belül is létrejönnek.
        A cselekedet, a karma, a ragaszkodás az értékrendbõl fakad, mely a vágyakat rossz irányba tereli. A felszabadulás a helyes értékrend függvénye. Döntsd el mit tartassz fontosnak és lényegesnek, mire vágysz, és ennek megfelelõen viszonyulj a körülötted lévõ világhoz.
        Példa: Ne várd el másoktól, hogy úgy viselkedjenek veled szemben, ahogy te cselekedsz velük szemben, mert akkor szükségképpen csalódni fogsz és ez hátráltat majd a fejlõdésedben. Ami lényegtelen a számodra azzal nem törõdsz és nem izgatod magad miatta. A tiszta, érdek nélküli szeretet az, mikor a lényeget, a dolgok közös nevezõjét, Istent látod és szereted mindenben. Az elfogult, feltételekhez kötött szeretet ugyanakkor nagy konfliktusforrás, mert a szeretet tárgyához köti a szellemet.
        Tény, hogy a fejlõdésedben csak addig emelkedhetsz, amíg el nem éred a tanítód, az urad, a vezetõd, a választott közösséged szellemi szintjét (lásd: a közösség erejénél). A továbblépéshez el kell szakadnod tõlük és vagy egy magasabb vezetõt kell választanod vagy egyedül folytatnod az utat. A példakép követésének következménye, hogy "az emberek inkább hallgatnak választott vezetõikre, mint az igazság szavára".

8.10. A MEGVILÁGOSODÁS

        A frissen teremtett, ártatlan lélek szabad. Belép az iskolába, bûnbe esik, tettei által elveszti szabadságát és a karmája fogja lesz. Szabadulni akar, ezért spirituálisan fejlõdni kezd. Hosszú és fáradságos tanulás után buddha, azaz mester lesz belõle. Miután kijárta a lélek iskoláját, felnõttként kerül a mennyországba, ahol környezetet, társakat, munkát választ magának. Ez az Istennek országa. Az ide vezetõ fejlõdési folyamat analóg egy reinkarnációs élet eseményeivel.
        A buddhák saját társadalmat alapítanak, ahol mint felsõbb iskolában ugyanaz folyik, mint az alsóban, csak sokkal kifinomultabbak a leckék. Aki ezt is kijárja, az a "szupermester", és ez a lánc megy fölfelé a végtelenségig. A sor lefelé is folytatódik, alattunk (emberiség a fizikai síkon) az alvilágban van a gonoszok, tudatlanok, démonok társadalma. Az egy ennél is durvább iskola (jobbára bukott tanulóknak).
        Lentrõl fölfelé haladva minden iskolát ki kell járni, ezek egymásra épülnek. A tananyag lényegileg mindenhol ugyanaz, csak más szinten és helyi specialitásokkal kiegészítve, amit máshol nem tanulhatsz meg. Az iskolamesterek visszajárnak az iskolába tanítani és fenntartani a rendszert. A mi rendszerünkben jelenleg a fõ iskolamestert, a kisértõt Sátánnak hívják, mivel itt a legfõbb leckéink közé tartozik megtanulni immunizálódni a kisértésekkel, bûnökkel szemben.
        A rendszer csúcsán, a fejlõdésben aktuálisan az élen járó lelkek csoportja az isteni közösség. Közösség, mely mégis egy. Ennek tagjai a fénylények, akik már nem igénylik a testi formában való megjelenést és levetették szellemükrõl a lélek külsõ, hardver részét is (melyre csak az anyagi világban van szükség az információs háttérzaj törlõ hatása miatt). Ide tartoznak a legöregebb entitások is, az Énokok, a legfõbb tanítók, akik fenntartják és irányítják a mindenséget. Céljuk minden teremtmény segítése, hogy a lehetõ legjobb irányba fejlõdjenek, valamint a teremtés folyamatos tökéletesítése, a tudás és a szeretet jobbítása.
        A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint az egész mindenségben tíz originális okforrás, azaz Énok található. Ha egy ilyen ölt testet köztünk a fizikai síkon, avatárnak hívjuk.

Kilencedik fejezet

Vissza a tartalomhoz